ตกลง
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า
Capt. Thamanat Prompow
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Deputy Minister of Agriculture and Cooperatives