ตกลง
มณฑลกวางตุ้ง และเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ตรวจสอบเชื้อไวรัส COVID ในอาหารทะเล ตลาดค้าส่งสัตว์น้ำ และตลาดอาหาร ผลเป็นลบทั้งหมด ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
25 มิ.ย. 2563
29
17
มณฑลกวางตุ้งและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
มณฑลกวางตุ้ง และเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ตรวจสอบเชื้อไวรัส COVID ในอาหารทะเล ตลาดค้าส่งสัตว์น้ำ และตลาดอาหาร ผลเป็นลบทั้งหมด ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว