ตกลง
สรุปข้อมูลสินค้าเกษตรในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ของจีน และญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2563
29 มิ.ย. 2563
44
54
สรุปข้อมูลสินค้าเกษตรในช่วงสถานการณ์
สรุปข้อมูลสินค้าเกษตรในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ของจีน และญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2563