ตกลง
สถานการณ์การนำเข้าส่งออกผลไม้ของจีน เดือนมกราคมถึงเมษายน ปี 2563 ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
29 มิ.ย. 2563
39
11
สถานการณ์การนำเข้าส่งออกผลไม้ของจีน
สถานการณ์การนำเข้าส่งออกผลไม้ของจีน เดือนมกราคมถึงเมษายน ปี 2563 ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว