ตกลง
สถานการณ์ด้านการนำเข้าอาหารและสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป ปี 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป
30 มิ.ย. 2563
43
26
สถานการณ์ด้านการนำเข้าอาหารและสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป
สถานการณ์ด้านการนำเข้าอาหารและสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป ปี 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป