ตกลง
ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ ประชุมผ่าน Skype ร่วมกับ นางคลาวเดีย เอบาค ที่ปรึกษาทูตฝ่ายอาหารและการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย
18 มิ.ย. 2563
321
0
ดร.วนิดากำเนิดเพ็ชร์ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ
ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ ประชุมผ่าน Skype ร่วมกับ นางคลาวเดีย เอบาค ที่ปรึกษาทูตฝ่ายอาหารและการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ ประชุมผ่าน Skype ร่วมกับ นางคลาวเดีย เอบาค ที่ปรึกษาทูตฝ่ายอาหารและการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย  Ms. Anja Schmidt และ Ms. Anna Culca จาก GFA Consulting Group พร้อมด้วยผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อแนะนำเจ้าหน้าที่ GFA คนใหม่ และติดตามความคืบหน้าในการลงนามเอกสารความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและเยอรมนี