ตกลง
สรุปข้อมูลสินค้าเกษตรในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ของจีน และญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2563
22 มิ.ย. 2563
31
56
สรุปข้อมูลสินค้าเกษตรในช่วงสถานการณ์
สรุปข้อมูลสินค้าเกษตรในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ของจีน และญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2563