ตกลง
เกษตรดิจิทัล
4 มิ.ย. 2561
7,202
0
เกษตรดิจิทัล
เกษตรดิจิทัล

แอพพลิเคชัน เกษตรดิจิทัล เป็นแอพพลิเคชัน ที่พัฒนาขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรยุคดิจิทัล โดยให้บริการ ความรู้ ข่าวสาร ราคาสินค้า และเชื่อมโยงบริการด้านการเกษตร พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางสำหรับเกษตรกร ตรวจสอบสิทธ์รับเงินเยียวยา/อุทธรณ์

googleplay appstore