ตกลง
ส่งเสริมการเกษตรกรดิจิทัล (DOAE Smartcheck application)
21 ส.ค. 2561
2,073
0
ส่งเสริมการเกษตรกรดิจิทัล (DOAE Smartcheck application)
ส่งเสริมการเกษตรกรดิจิทัล (DOAE Smartcheck application)

แอปพลิเคชันสำหรับใช้แจ้งเตือนข้อมูลการเกษตร ข่าวสาร องค์ความรู้ ภัยการเกษตร ภัยธรรมชาติ โรคพืชวิเคราะห์พื้นที่การเกษตร (Zoning) ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด และข้อมูลแหล่งผลิตพืชมากกว่า 400 ชนิดทั่วประเทศไทย

googleplay