ตกลง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)
16 มี.ค. 2563
241
189