ตกลง
เรื่อง เลื่อนการจัดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23 มี.ค. 2563
217
126