ตกลง
รมช.”ธรรมนัส”ลงสำรวจจุดอ่างเมาะบ้านหนุน อ.ปง จ.พะเยา
7 ก.ค. 2563
260
0
รมช.”ธรรมนัส”ลงสำรวจจุดอ่างเมาะบ้านหนุน อ.ปง จ.พะเยา
รมช.”ธรรมนัส”ลงสำรวจจุดอ่างเมาะบ้านหนุน อ.ปง จ.พะเยา

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงพื้นที่สำรวจจุดอ่างเมาะบ้านหนุน อ.ปง จ.พะเยา ซึ่งเป็นจุดที่ในอดีตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงดำรัสให้สร้างอ่างเก็บน้ำ ตั้งปี 2539 แต่เกิดประสบปัญหาในหลายๆประการ ทั้งนี้พบว่าชาวบ้านที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำนั้นมีจำนวนมาก จึงเร่งสั่งดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำทันที  อีกทั้งยังลงพื้นที่สำรวจจุดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ถั่ง ต.พระธาตุหินแกง อ.จุน จ.พะเยา เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในการดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำของพี่น้องประชาชน ซึ่งในพื้นที่นี้ไม่ได้รับช่วยเหลือ แก้ไขปัญหามาเป็นเวลานานแล้ว